Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

1990 y?l?ndan bugüne kadar Un De?irmenleri , Yem Fabr?kalar?, Rendering Tesisleri, Tavuk Kesimi , ?rmik Tesisleri ( Bu?day, M?s?r ) , Silolar (Hububat Depolama) anahtar teslimi kurup taahhüt eden, modernizasyon konusunda faaliyet gösteren en dinamik ve yenilikçi firmayiz...

Oktay Alumur... devamı

success in the City - The Life Simulation Game for Cell City - The Life City - The Life Phones. Game for Cell Phones Get Game for Cell Phones Get... more